Fraud Blocker

שאלות ותשובות

איך ניתן לשלם באתר?

אצלנו באתר מכבדים את כל חברות האשראי כולל אפליקציית ביט.

במידה והגיע מוצר פגום איך מתבצעת ההחלפה?

אנחנו דואגים לשלוח מוצר חדש ללא חיוב.

כמה זמן מרגע ההזמנה המשלוח יוצא לדרך?

אצלנו בחברה המשלוח יוצא מיד לאחר ביצוע ההזמנה ומתקבל עד 48 שעות.

דילוג לתוכן